Zoznam akcií a podujatí:

03. 02. 2023 piatok venček Faber dance Brezno Omega klub
04. 02. 2023 sobota venček Faber dance Banská Bystrica ZŠ SSV Skuteckého ulica
05. 02. 2023 nedeľa karneval Nemce
10. 02. 2023 piatok venček Faber dance Slovenská Ľupča
18. 02. 2023 sobota karneval Banská Bystrica
22. 04. 2023 sobota svadba Penzion Zlatka - Holiša
20. 05. 2023 sobota svadba Morava
26. 05. 2023 piatok  venček Faber dance Banská Bystrica ZŠ  Moskovská
27. 05. 2023 sobota svadba Staré Hory
10. 06. 2023 sobota svadba Kováčová
16. 06. 2023 piatok venček Faber dance  Sliač
17. 06. 2023 sobota venček Faber dance Sliač
18. 06. 2023 nedeľa juniáles Faber dance Sliač
22. 07. 2023 -30. 07. 2023 dovolenka južné Čechy
18. 08. 2023 piatok svadba Suchý vrch
23. 09. 2023 sobota  svadba Domaša