Zoznam akcií a podujatí:

21. 02. 2020 piatok Fašiangová zábava Brusno
22. 02. 2020 sobota  Karneval Banská Bystrica
23. 02. 2020 nedeľa Karneval Nemce
13. 03. 2020 piatok Klub slovenských turistov Kremnička - výročná členská schôdza
14. 03. 2020 sobota Ku prameňom Wisly
28. 03. - 29. 03. 2020 Putovanie okolím Svratky
04. 04. 2020 sobota svadba Banská Bystrica
25. 04. 2019 sobota svadba Levice
09. 05. 2020 sobota svadba Sihelné
22. - 24. 05. 2020 víkendovka Praha
29. 05. 2020 piatok Venček Faber dance school - Detva
05. 06. 2020 piatok Venček Faber dance school - Brezno
06. 06. 2020 sobota svadba Malacky
12. 06. 2020 piatok  Faber dance school - juniáles Sliač
13. 06. 2020 sobota svadba Banská Bystrica
19. 06. 2020 piatok Venček Faber dance school - Pohronská Polhora
04. 07. 2020 sobota svadba Tajov
15. 07. - 19. 07. 2020 Pobrežie Baltického mora - dovolenka
08. 08. 2020 sobota svadba Martin
09. 08. - 15. 08. 2020  Týždenné putovanie - Novohradské hory - Vysočina
22. 08. 2020 sobota svadba Banská Bystrica - Bašta
29. 08. 2020 sobota svadba Masarykov dvor
05. 09. 2020 sobota svadba Košice
24. 09. - 27. 09. 2020 Ukrajina - Podkarpatská Rus a Poloniny
03. 10. 2020 sobota svadba Dobrá Niva
08. 10 - 11. 10. 2020 Poľsko - Bieščady