Zoznam akcií a podujatí:

02. 12. 2022 piatok Mikuláš Robotnícky dom Banská Bystrica
04. 12. 2022 nedeľa Mikuláš Fugerov dvor
07. 12. 2022 streda Mikuláš Robotnícky dom Banská Bystrica
09. 12. 2022 piatok venček Faber dance Hriňová
16. 12. 2022 piatok venček Faber dance Divín
31. 12. 2022 sobota  Silvester Kráľov dvor
13. 01. 2023 piatok venček Faber dance Zvolen
14. 01. 2023 sobota venček Faber dance Zvolen
20. 01. 2023 piatok venček Faber dance Detva
21. 01. 2023 sobota venček Faber dance Brezno Omega klub
27. 01. 2023 piatok venček Faber dance Brezno Omega klub
03. 02. 2023 piatok venček Faber dance Brezno Omega klub
04. 02. 2023 sobota venček Faber dance Banská Bystrica ZŠ SSV Skuteckého ulica
10. 02. 2023 piatok venček Faber dance Slovenská Ľupča
22. 04. 2023 sobota svadba Penzion Zlatka - Holiša
26. 05. 2023 piatok  venček Faber dance Banská Bystrica ZŠ  Moskovská
27. 05. 2023 sobota svadba Staré Hory
10. 06. 2023 sobota svadba Kováčová
16. 06. 2023 piatok venček Faber dance  Sliač
26. 08. 2023 sobota svadba Suchý vrch
23. 09. 2023 sobota  svadba Domaša