Zoznam akcií a podujatí:

22. 04. 2023 sobota svadba Penzion Zlatka - Holiša
20. 05. 2023 sobota svadba Morava
26. 05. 2023 piatok  venček Faber dance Banská Bystrica ZŠ  Moskovská
27. 05. 2023 sobota svadba Staré Hory
01. 06. 2023 štvrtok Deň na dedine Detva 
03. 06. 2023 sobota svadba Dolná Strehová
10. 06. 2023 sobota svadba Kováčová
16. 06. 2023 piatok venček Faber dance  Sliač
17. 06. 2023 sobota venček Faber dance Sliač
18. 06. 2023 nedeľa juniáles Faber dance Sliač
22. 07. 2023 -30. 07. 2023 dovolenka južné Čechy
19. 08. 2023 sobota svadba Banská Bystrica
25. 08. 2023 piatok svadba Suchý vrch
23. 09. 2023 sobota  svadba Domaša